SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.


Fotogalerie

Penzion pro seniory, Lipník nad Bečvou
Náhradní bydlení, Lipník nad Bečvou
Hradby, Lipník nad Bečvou
Hostinec, Týn nad Bečvou
DMC Hranice
Česká Spořitelna, Lipník nad Bečvou

Certifikáty

ISO 9001:2009
ISO 14001:2005

O společnosti

Vznik a podnikatelská filozofie firmy

Firmu založil k 1.září 1990 Ing.Bohumil Solař jako živnost fyzické osoby. Jako právní nástupce firmy SDČ ing. Bohumil Solař vznikla dne 27.11.1992 společnost s ručením omezeným pod obchodním názvem Solař-Kučera-Dostalík s.r.o.. Dne 26.4.1999 došlo ke změně obchodního názvu společnosti na: SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o..

V současné době zaměstnává průměrně 80 pracovníků technických, administrativních a dělnických profesí. Firma disponuje kvalitním kádrem techniků ve stavebních profesích, technika v oboru dopravy a opravárenství a administrativy vybavené nejnovější počítačovou technikou. Dělnické profese zajišťujeme v oborech: zedník, zedník-obkladač, tesař, vodoinstalatér - topenář, elektromontér, stavební zámečník, malíř-natěrač, řidič, řidič stavebních strojů, lešenář, betonář a na běžné opravy dopravních a mechanizačních prostředků automechanik-svářeč. Jsme schopni pružně reagovat na zvýšení stavu pracovníků dle stavební zakázky.

Realizační činnost

Provozujeme vlastní stavitelskou kancelář s kompletním účetnictvím, technicko-organizační přípravou staveb. Kancelář je vybavena kvalitní kancelářskou a výpočetní technikou. V Lipníku nad Bečvou máme vlastní stavební dvůr, který se skládá ze skladu, zámečnické dílny, garáží, odstavních ploch pro nákladní vozidla a venkovní plochy pro skladování stavebního materiálu. Jsme dostatečně vybaveni potřebnou mechanizací a zařízením, abychom mohli provádět komplexní stavební dodávky.

Za existenci firmy Solař-Kučera-Dostalík s.r.o. , která začínala v roce 1992 jsme velkou část zisku investovali do nákladů stavebních strojů, automobilů, stavební mechanizace a nářadí. Dnes můžeme konstatovat, že jsme dobře vybaveni k realizaci zakázek a že disponujeme širokým strojním zařízením a vybavením.

Profil firmy

Vlastní materiál nakupujeme v odborných prodejnách, které nám dokládají atesty, po té je uložen na vlastním stavebním dvoře na místě určeném, označen a zaevidován skladníkem, který za uložení a označení materiálu zodpovídá. Stavební dvůr se skládá ze skladu, garáží, zámečnické dílny, odstavných ploch pro skladování stavebního materiálu, odstavných ploch pro nákladní a osobní vozidla, šatny s hygienickým zařízením a kanceláře mistrů a stavbyvedoucích.

Dále máme vymezené pravomoce a zodpovědnosti za všechny procesy zabezpečování jakosti uvnitř firmy. V systému jakosti dokumentujeme postupy zabezpečování jakosti klasickou formou řídících aktů. Systém jakosti se dokumentuje ke konkrétním zakázkám tzv. plány jakosti dokumentů, které stanovují podrobné postupy zabezpečování jakosti právě dané zakázky. Přezkoumává se smlouva s možností dodavatele splnit požadavky na jakost, tak jak byly stanoveny tou danou obchodní smlouvou. Toto přezkoumání musí být realizováno včas a všemi aspekty. Také se přezkoumávají všechny změny v obchodní smlouvě.

Při řízení dokumentů a údajů, jde o ošetření administrativní stránky systému jakosti. Dokumenty jsou všechny řídící akty firmy, tzn. směrnice, pokyny, normy, postupy atd. U těchto řídících aktů se dodržují postupy pro schvalování a vydávání dokumentů firmy, dále se přezkoumávají a schvalují změny u dokumentace, přičemž tyto procesy musí být řízené.

Při subdodávkách hodnotíme subdodavatele z hlediska jejich způsobilosti plnit požadavky na jakost dodávek, poskytování přesných a jednoznačných informací a specifikací jakosti ze strany odběratele, ověřování shody nakupovaných výrobků, zaznamenávání dál o dodavatelích atd.

Při řízení procesu máme zaveden operativní řízení, které vyžadují postupy definující způsob poskytování služby, používání vhodných zařízení a pomůcek, sledování vhodných parametrů procesů a služeb.

K manipulaci skladování a dodávání jsou vytvořeny postupy zaručující, že při těchto operacích se dosažená úroveň jakosti nezhorší.


Kontaktní informace

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.
Mánesova 1558
751 31, Lipník nad Bečvou


IČO : 47669349
DIČ : CZ47669349


Tel., fax : 581 773 258 , 581 774 060
e-mail : skd.lipnik@seznam.czRealizace: Enzon